ไร่หญ้าอันดามัน

จำหน่ายพันธุ์หญ้าทุกชนิด ราคาถูกและสดจากไร่

บริการทั่วประเทศไทย

เราเป็นเจ้าของไร่เอง ไม่ผานพ่อค้าคนกลาง

สอบถามได้ทุกวัน

โทร 096-315-2758 (นิ่ม), 087-279-2848 (วุด)

line id : 0963152758

วิธีประเมินราคา

ราคาหญ้า ณ ปัจจุบัน
ค่าขนส่ง ความใกล้ไกลของสถานที่
ค่าแรงงาน
ลักษณะของพื้นที่ความเรียบ และวัชพืช
ขนาดของพื้นที่ (ยิ่งมาก ยิ่งถูก)

หมายเหตุ

ราคาปูหญ้า ยังไม่รวมค่าทราย (ลูกค้าเป็นคนสั่งล่วงหน้า)
ลูกค้าต้องเตรียมแหล่งน้ำ และอุปกรณ์รดน้ำ
ในกรณีไม่ถึง 400 ตารางเมตร จะคิดราคาเหมา
ราคาหญ้า เป็นราคาขายปลีก ถ้าสั่งเป็นจำนวนมากก็จะถูกลง